Oh... You don't really believe that she had all these languages translated, do you?

Posjetila sam Hrvatsku za moju rođendansku avanturu 2016.
godine. U Zagrebu sam posjetila Muzej prekinutih veza gdje sam donirala dvije stvari te se oprostila sa svojom prošlošću.