Oh... You don't really believe that she had all these languages translated, do you?

אם הייתי צריך לבחור בתרבות המכובדת ביותר בעולם, הייתי אומר יהדות.
החברה הכי טובה שלי היא יהודיה, לא השכח את חג ראש השנה שביליתי בקרב המשפחה שלה.
אני אוהבת את התחבות היהודי. לא השכח את חג ראש השנה שביליתי בקרב משפחה של יהודים.