Oh... You don't really believe that she had all these languages translated, do you?

Als je me vraagt wat mijn favoriet land is in Europa, dan zeg ik zeker: "Nederland". Geloof me, ik heb echt een beetje Nederlands geleerd vorig jaar en begon de taal echt leuk te vinden. Nederlands is een woordenrijke taal. Een boek in het Nederlands is drie keer dikker dan een versie in andere talen, en een Nederlander is drie keer langer dan anderen.